תואר שני בחשבונאות M.A IN ACCOUNTING
תואר שני ביצועי למנהלים

אפשרות ללימודי המשך לראיית חשבון

התואר המבוקש ביותר בקרב מנהלים בארה"ב

התוכנית כוללת קורס דירקטורים

פטור

מ-GMAT

תקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS)

ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי

ניהול פיננסי

ניהול סיכונים והשקעות

בינה מלאכותית (BI)

השקעה בנדל"ן

תכנוני מס

לקבלת מידע מורחב אודות המסלול החדש מלאו פרטים:

לקבלת מידע מורחב אודות המסלול החדש מלאו פרטים:

EX-PRO