Neo-Nazi ideology is rising again.

 

Political parties such as the Nordic Resistance Movement (NRM) are spreading hate throughout Sweden.

 

History teaches us what Nazism can do – and we must NEVER accept it. All neo-Nazi parties should now be banned from Sweden.

 

Let your friends and family know where YOU stand.

 

Join the movement: Rise Above Hate. 

 

SIGN THE PETITION!

 

 

Den nynazistiska ideologin är på frammarsch.

 

Organisationer såsom Nordiska Motståndsrörelsen sprider dess hat genom Sverige.

 

Vi vet från vår historia det som nazismen är kapabel att åstadkomma - detta kan vi ALDRIG acceptera. All nynazistiska partier borde förbjudas i Sverige.

 

Låt dina vänner och bekanta veta var DU står.

 

Tillsammans stiger vi ovan hatet.

 

SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN!

SIGN THE PETITION BELOW.

 Ban Neo-Nazi Parties in Sweden!

NEO-NAZISM IN SWEDEN:

NYNAZISTER I SVERIGE:

What You Need to Know About the Nordic Resistance Movement:

 • The NRM was established in 1997 by Klas Lund, a Swede who had previously been jailed for manslaughter and bank robbery, and other former members of the White Aryan Resistance.
 • The NRM was founded in Sweden and has branches in Finland, Iceland, Norway, and Denmark
 • The NRM has been described as neo-Nazi, ultranationalist, pan-Nordic, and Euro-sceptic.
 • The NRM seeks to establish a unified Nordic region separate from the European Union and under National Socialist rule.
 • Finland has passed legislation to ban the Nordic Resistance Movement.
 • The NRM has disseminated promotional materials in which they liken themselves to Hitler and the Nazi Party, and actively denying the Holocaust.
 • In 2015, three NRM members attacked innocent refugees with firebombs critically injuring one person.
 • In 2017, the NRM organized a militant march on Yom Kippur to instill fear with in the Jewish community and other minority groups.
 • NRM sympathizers terrorized the small Jewish community in Umea, Sweden forcing them to close the Jewish Community Center there in 2017.

 

Encourage Others To

Rise Above Hate:

Stiga Ovan Hatet:

Uppmana Alla Att

SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN.

Detta behöver du veta om Nordiska Motståndsrörelsen:

 • Nordiska Motståndsrörelsen bildades 1997 av Klas Lund, tidigare dömd för dråp och bankrån, tillsammans med tidigare medlemmar av Vitt Ariskt Motstånd.
 • NMR bildades i Sverige och har lokalavdelningar i Finland, Island, Norge och Danmark.
 • NMR har beskrivits som en nazistisk, ultranationalistisk och EU-fientlig organisation.
 • NMR vill skapa en separat nordisk region vid sidan av EU, med nationalsocialistisk politisk inriktning.
 • Finland har förbjudit Nordiska Motståndsrörelsen.

 • NMR har spridit flygblad där de jämför sig själv med både Hitler och Nazistpartiet i Tyskland. NMR förnekar Förintelsen.

 • 2015 attackerade tre NMR-medlemmar oskyldiga flyktigar med brandbomber, som alvarligt skadade en person.

 • 2017 organiserade NMR en militant marsch på Yom Kipur som satte skräck i den judiska församligen och andra minoritetsgrupper.

 • NMR-sympatisörer terroriserade den lilla judiska församlingen i Umeå, och tvingade till slut församligen att stänga sin församlingslokal 2017.

SIGN / SIGNATUR
Donate / Donera

SIGNATURES / SIGNATURS

7154

 

View Full Petition HERE.

Se Hela Namninsamlingen HÄR.

SHARE
DELA

Förbjud Nynazister I Sverige!