צר לנו לשמוע שבחרת לבטל את הכרטיסים.

ביטול הכרטיסים יתבצע ע"פ תקנון האירוע אותו אישרת בתהליך ההרשמה:

במידה וביטול ההרשמה ייעשה תוך 14 יום מיום הרישום – ישלם המשתתף דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

במידה וביטול ההרשמה ייעשה לאחר יותר מ- 14 יום מיום הרישום ועד 7 ימים קודם למועד האירוע – יוחזר סכום הרישום למשתתף בניכוי 25 ₪. 


​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​